Monografie

Bezpieczeństwo dokumentów publicznychBezpieczeństwo dokumentów publicznych
Rok wydania: 2021
Pod redakcją: Krzysztofa Konopki
ISBN 978-83-951776-9-9
Typ oprawy: twarda
Liczba stron: 379
Cena detaliczna: 150 zł

 

Uprawnienia budowlaneUprawnienia budowlane
Stan prawny na dzień 27.09.2021
Rok wydania: 2021
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-951776-8-2
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 578
Cena detaliczna: 130 zł

 

Prawo A BezpieczeństwoPrawo a bezpieczeństwo. Tom 1
Rok wydania: 2021
Pod redakcją: Adama Baryłki i Krzysztofa Konopki
ISBN: 978-83-951776-6-8
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 200
Cena detaliczna: 150 zł

 
 

Poradnik inżynierii bezpieczeństwa pracy przedsięwzięć budowlanychPoradnik inżynierii bezpieczeństwa pracy przedsięwzięć budowlanych
Rok wydania: 2021
Autor: Jerzy Obolewicz
ISBN: 978-83-951776-4-4
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 168
Cena detaliczna: 80 zł

 

Uprawnienia budowlane. Pytania na egzamin pisemny i ustny
Rok wydania: 2021
Autorzy: Adam Baryłka, Artur Gruszewski
ISBN 978-83-951776-3-7
Typ oprawy: miękka
Cena detaliczna: 100 zł

 

Poradnik Eksploatacji Obiektów BudowlanychPoradnik eksploatacji obiektów budowlanych
Rok wydania: 2020
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-951776-2-0
Typ oprawy: twarda
Liczba stron: 623
Cena detaliczna: 120 zł

 

Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych - Tom 1Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych – Tom 1
Rok wydania: 2019
Pod redakcją: Adama Baryłki, Andrzeja Grzebielca, Jerzego Obolewicza, Artura Rusowicz
ISBN 978-83-951776-0-6
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 219
Cena detaliczna: 60 zł

 

Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych - Tom 2Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych – Tom 2
Rok wydania: 2019
Pod redakcją: Adama Baryłki
ISBN 978-83-951776-1-3
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 398
Cena detaliczna 60 zł

 

Poradnik Rzeczoznawcy Budowlanego - Tom 2Poradnik Rzeczoznawcy Budowlanego – Tom 2
Problemy techniczno prawne diagnostyki posadowienia obiektów budowlanych

Rok wydania: 2019
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-944607-6-1
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 707
Cena detaliczna: 120 zł

 

Uprawnienia budowlane. Pytania na egzamin pisemny i ustny
Rok wydania: 2019
Autorzy: Adam Baryłka, Artur Gruszewski
ISBN 978-83-944607-9-2
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 670
Cena detaliczna: 100 zł

 

Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń - Tom 4Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń – Tom 4
Rok wydania: 2018
Pod redakcją: Artura Cywińskiego, Romana Ostrowskiego, Adama Baryłki
ISBN 978-83-944607-8-5
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 309
Cena detaliczna: 50 zł

 

Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacjiOkresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji
Wydanie drugie
Rok wydania: 2018
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-944607-7-8
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 628
Cena detaliczna: 120 zł

 

Poradnik Rzeczoznawcy Budowlanego - Tom 1Poradnik Rzeczoznawcy Budowlanego – Tom 1
Problemy techniczno prawne diagnostyki obiektów budowlanych

Rok wydania: 2018
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-944607-5-4
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 658
Cena detaliczna: 120 zł

 

Okresowe kontrole obiektów budowlanych w procesie ich eksploatacji
Wydanie pierwsze
Rok wydania: 2016
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-944607-3-0
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 592
Cena detaliczna: 100 zł

 

Monografia Stowarzyszenia 1946-2016
Rok wydania: 2016
Autor: Andrzej Eligiusz PASZKIEWICZ
ISBN 978-83-944607-4-7
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 345
Cena detaliczna: 80 zł

 

Eksploatacja obiektów budowlanych
Poradnik dla właścicieli i zarządców nieruchomości
Rok wydania: 2016
Autorzy: Jerzy Baryłka, Adam Baryłka
ISBN 978-83-942194-5-1
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 654
Cena detaliczna: 100 zł

 

Uprawnienia budowlaneUprawnienia budowlane
Pytania na egzamin pisemny i ustny
Rok wydania: 2015
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-942194-7-5
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 389
Cena detaliczna: 90 zł

 

Testy na uprawnienia budowlaneTesty na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej. Część 6
Rok wydania: 2016
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-944607-2-3
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 320
Cena detaliczna: 50 zł

 

Testy na uprawnienia budowlaneTesty na uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej. Część 5
Rok wydania: 2016
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-944607-1-6
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 322
Cena detaliczna: 50 zł

 

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Część 4Testy na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Część 4
Rok wydania: 2016
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-944607-0-9
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 320
Cena detaliczna: 50 zł

 

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci,  instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  wodociągowych i kanalizacyjnych. Część 3Testy na uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Część 3
Rok wydania: 2016
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-942194-9-9
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 322
Cena detaliczna: 50 zł

 

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Część 2Testy na uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej. Część 2
Rok wydania: 2016
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-942194-6-8
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 326
Cena detaliczna: 50 zł

 

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności Architektonicznej. Część 1Testy na uprawnienia budowlane w specjalności Architektonicznej. Część 1
Rok wydania 2016
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-942194-8-2
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 330
Cena detaliczna: 50 zł

 

Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające paliwa gazowe. Grupa 3Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające paliwa gazowe. Grupa 3
Rok wydania: 2015
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-942194-2-0
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 88
Cena detaliczna: 35 zł

 

Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. Grupa 2Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. Grupa 2
Rok wydania: 2015
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-942194-1-3
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 112
Cena detaliczna: 35 zł

 

Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną. Grupa 1Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną. Grupa 1
Rok wydania: 2015
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-942194-0-6
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 94
Cena detaliczna: 35 zł

 

Przepisy ogólne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieciPrzepisy ogólne związane z bezpieczeństwem i higieną pracy przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci
Rok wydania: 2015
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-942194-3-7
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 102
Cena detaliczna: 35 zł