Profil naukowy wydawnictwa

Wydawnictwo CRB publikuje monografie o szczególnym znaczeniu dla dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych związanych z szeroko pojętą branżą budowlaną. Do zagadnień ogólnobudowlanych należą:

  • architektura;
  • inżynieria konstrukcyjno-budowlana;
  • inżynieria w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
  • inżynieria w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych;
  • inżynieria mostowa;
  • inżynieria drogowa.

W ramach dziedziny nauk społecznych dopuszczalne są zagadnienia związane z:

  • ekonomią i finansami;
  • geografią społeczno-ekonomiczną i gospodarką przestrzenną;
  • naukami o bezpieczeństwie.