Procedura wydawnicza

 1. Wydawnictwo CRB rozpatruje wydanie monografii jedynie zgodnych z profilem wydawnictwa CRB
 2. Autor przesyła na adres propozycję publikacji na adres e-mail wydawnictwa redakcja@crb.com.pl
 3. Wysyłane informacje powinny zawierać: autorstwo, opis publikacji, spis treści, oraz pełny tekst publikacji wraz z informacją dotyczącą ewentualnego materiału ilustracyjnego i prawnej możliwości wykorzystania ilustracji, jeśli nie należą do autora/autorów.
 4. W pierwszym kroku publikacja podlega wstępnej ocenie przez zespół naukowy Wydawnictwa pod względem oryginalności, przydatności dla czytelników i zgodności z profilem naukowym wydawnictwa.
 5. W kolejnym kroku publikacja zostaje poddana weryfikacji przez program antyplagiatowy (Antyplagiat®)
 6. Następnie publikacja zostaje przekazana do recenzji zgodnie z przyjętymi zasadami recenzowania wydawnictwa CRB.
 7. Otrzymane recenzje zostają wysłane do autora, który ma możliwość ustosunkowania się do uwag.
 8. Na podstawie recenzji oraz ewentualnej odpowiedzi od autora i ich analizy zostaje podjęta przez wydawnictwo CRB ostateczna decyzja o publikacji bądź rezygnacji z publikowania
 9. W przypadku, gdy wydawnictwo zdecyduje o rezygnacji z publikowania decyzja zostaje w przeciągu 14 dni przekazana do autora/autorów, a Wydawnictwo zobowiązuje się do tego, że nie wykorzysta materiałów przysłanych przez autora.
 10. W przypadku pozytywnej opinii, acz wymagającej zmian w publikacji Wydawnictwo ustala z autorem zakres zmian i termin ich wprowadzenia. Wydawnictwo pozostawia sobie możliwość rezygnacji z wydania, jeśli autor odmówi wprowadzenia zmian proponowanych przez recenzenta. Wydawnictwo, w przypadku obszernych zmian, ma również możliwość przekazania tekstu do ponownej recenzji.
 11. Po wprowadzeniu zmian (jeśli były wymagane) zostaje zawarta umowa wydawnicza z autorem o przeniesienie lub nabycie praw autorskich.
 12. Wydawnictwo podejmuje decyzję, przy współudziale autora/autorów w jakiej szacie graficznej zostanie wydana złożona przez autora/autorów publikacja.
 13. Dalszy proces wydawniczy wygląda następująco:
  • opracowanie redakcyjne wykonane przez redaktora Wydawnictwa;
  • autoryzacja redakcji przez autora;
  • skład tekstu;
  • korekta językowa i techniczna;
  • korekta autorska na złamanym tekście wykonana przez autora;
  • przygotowanie plików do druku;
  • druk publikacji;
  • przekazanie autorowi egzemplarzy autorskich zgodnie z zawartą umową wydawniczą;
  • dystrybucja publikacji.