Safety&Defense

Czasopismo Safety@Defense

Czasopismo wydawane od 2015 roku

Redaktor naczelny: Adam RADOMYSKI

Strona www: www.sd-magazine.eu

ISSN: 2450-551X