Modern Engineering

Czasopismo Modern Engineering

Czasopismo wydawane od 2015 roku

Redaktor naczelny Andrzej GRZEBIELEC

Strona www: https://mengineering.eu/

ISSN: 2450-5501