Czasopismo Safety&Defense ma 70 pktKosmos 2.0 w perspektywie bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowegoIV Międzynarodowa Konferencja N-T Problemy Inżynierii Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych 2021

Wydawnictwo Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego jest obecne na rynku wydawniczym od 2014 r. Specjalizuje się w wydawaniu literatury naukowej z zakresu dziedziny nauk inżynieryjno – technicznych oraz społecznych. Zdarzają się publikacje sięgające poza wspomniane dziedziny. Ponadto należy podkreślić multidyscyplinarny charakter wielu dotychczas wydanych tytułów. Przez kilka lat działalności naukowej udało się opublikować wiele pozycji książkowych, broszur, a także czasopism naukowych, które działają z naszym wydawnictwem w drodze stałych porozumień. Dwa z naszych czasopism znalazły się wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa: Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych uzyskała 20 pkt.; Safety & Defense – 70 pkt. 

Wydawnictwo specjalizuje się w również w publikacji zbiorów pokonferencyjnych, które są efektem spotkań odbywających się Warszawskim Domu Technika Naczelnej Organizacji Technicznej, Politechnice Warszawskiej, Wojskowej Akademii Technicznej, Akademii Lotniczej w Dęblinie, Akademii Marynarki Wojennej, Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny Chodkowskiej, Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Brzeskim Państwowym Uniwersytecie Technicznym oraz Białoruskim Narodowym Uniwersytecie Technicznym. Pojawiające się na konferencjach wystąpienia są publikowane przez Wydawnictwo w formie prac zbiorowych  lub w naszych czasopismach naukowo – technicznych. Warto zaznaczyć, że wszystkie  nadesłane teksty przechodzą weryfikację, zaś z każda z publikacji posiada co najmniej dwóch recenzentów w stopniu przynajmniej doktora. Drugim ważnym elementem działalności wydawnictwa jest publikowanie monografii naukowych odpowiadających profilowi wydawnictwa. Wszystkie teksty, które trafiają do wydawnictwa podlegają weryfikacji przez program antyplagiatowy.