Prawo a bezpieczeństwo. Tom 1

Prawo A BezpieczeństwoPrawo a bezpieczeństwo. Tom 1
Rok wydania: 2021
Pod redakcją: Adama Baryłki i Krzysztofa Konopki
ISBN: 978-83-951776-6-8
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 200
Cena detaliczna: 150 zł

Dnia 7 października 2020 r. odbyła się I Wideokonferencja Naukowa “Prawo a Bezpieczeństwo” zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych. Mając na uwadze ograniczone możliwości zorganizowania konferencji naukowej w rzeczywistości, ze względu na pandemię koronawirusa, PSRiBS postanowiło przeprowadzić Wideokonferencję w formie on-line z wykorzystaniem najnowszych możliwości technicznych.


Patronat Honorowy nad Konferencją objęli: Komendant Stołeczny Policji, Stowarzyszenie Komendantów Policji Polskiej oraz Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów KSP w Warszawie, zaś patronat medialny objęło czasopismo naukowo-techniczne “Biegły Sądowy” oraz firma Page4You, natomiast partnerami zostali: Kancelaria Prawna Filipek & Kamiński Sp.k. oraz Cudny & Stypułkowski Kancelaria Sp.k. Wideokonferencję otworzył oraz powitał Gości i Uczestników Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych dr inż. arch. Adam Baryłka. Wykład inauguracyjny na temat “Określoność przestępstwa jako gwarancja bezpieczeństwa prawnego” wygłosił prof. Krzysztof Wiak, prof. KUL – Sędzia Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, Kierownik Katedry Prawa Karnego KUL.


Zorganizowana wideokonferencja zgromadziła audytorium około 100 uczestników wśród których byli pracownicy naukowi wyższych uczelni, studenci katedr kryminalistyki i szkół policyjnych, eksperci laboratoriów kryminalistycznych, pracownicy i funkcjonariusze policji, CBŚ, ABW i innych służb, prawnicy, prokuratorzy, sędziowie, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni oraz wszyscy ci, dla których bezpieczeństwo stanowi teoretyczną i praktyczna podwalinę zawodu. Konferencję zatytułowano “Prawo a bezpieczeństwo”, aby przedstawić wzajemną korelacje tych płaszczyzn w ujęciu różnych ich form i dziedzin życia.


Podczas obrad prelegenci wygłosili referaty i prezentacje na temat: bezpieczeństwa dokumentów, bezpieczeństwa w zamówieniach publicznych, w postępowaniu sądowym, w aspekcie prawnym, w farmaceutyce oraz na temat bezpieczeństwa w obszarze życia publicznego oraz społecznego w okresie pandemii koronawirusa. Zostały także przedstawione programy prewencyjne realizowane przez Policję, w tym zapobiegania przestępczości pseudokibiców w ramach masowych imprez sportowych oraz Twój Parasol – aplikacja wspierająca osobę doznającą przemocy w rodzinie. Dziękujemy Patronom Honorowym i Medialnym, Partnerom, Gościom i Uczestnikom naszej Konferencji za wszelką życzliwość i wsparcie naszej inicjatywy.


Konkluzja Konferencji jest taka, że bezpieczeństwo w każdym aspekcie powinno być naszym priorytetem i wizytówką. Zwieńczeniem I Wideokonferencji naukowej “Prawo a bezpieczeństwo” jest niniejsza publikacja stanowiąca zbiór zaprezentowanych podczas niej artykułów i ubogacona dodatkowo innymi równie interesującymi zagadnieniami związanymi z szeroko rozumianą tematyką bezpieczeństwa.