Czasopisma naukowo – techniczne

Od 2014 roku Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o. jest właścicielem i wydawcą pięciu tytułów naukowych:

Czasopismo naukowe pt. Safety&Defense – wpisane na listę czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za publikację w czasopiśmie Autor otrzymuje 70 pkt. Redaktor naczelny Adam RADOMYSKI, strona czasopisma: https://sd-magazine.eu/

Czasopismo naukowe pt. Inżyniera Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych – wpisane na listę czasopism naukowych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – za publikację w czasopiśmie Autor otrzymuje 70 pkt. Redaktor naczelny czasopisma Adam BARYŁKA, strona czasopisma: https://www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl/

Czasopismo naukowe pt. Modern Engineering – za publikację Autor otrzymuje 40 pkt. Redaktor naczelny Andrzej GRZEBIELEC, strona czasopisma: https://mengineering.eu/

Czasopismo naukowe pt. Biegły Sądowy – za publikację Autor otrzymuje 20 pkt. Redaktor naczelny Krzysztof KONOPKA , strona czasopisma: https://bieglysadowy.info/

Czasopismo naukowe pt. Rzeczoznawca – za publikację Autor otrzymuje 5 pkt. Redaktor naczelny Leopold KRUSZKA , strona czasopisma: https://i-rzeczoznawca.pl/