Poradnik inżynierii bezpieczeństwa pracy przedsięwzięć budowlanych

Poradnik inżynierii bezpieczeństwa pracy przedsięwzięć budowlanychPoradnik inżynierii bezpieczeństwa pracy przedsięwzięć budowlanych
Rok wydania: 2021
Autor: Jerzy Obolewicz
ISBN: 978-83-951776-4-4
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 168
Cena detaliczna: 80 zł

Bezpieczeństwo pracy przedsięwzięć budowlanych jest specyficzne, zależy bowiem od czynników wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy, technicznych, technologicznych i organizacyjnych warunków realizacji przedsięwzięć budowlanych, umiejętności dostosowania warunków środowiska pracy do możliwości człowieka oraz percepcji, zachowań i nastawienia pracowników do bezpieczeństwa pracy. Problematykę bezpieczeństwa należy analizować w kontekście całego procesu realizacji przedsięwzięcia budowlanego, bowiem każdy etap procesu ma wpływ na bezpieczny przebieg całości przedsięwzięcia budowlanego.

Poradnik jest przeznaczony dla wszystkich uczestników przedsięwzięć budowlanych.

Jest doskonałym  kompendium wiedzy, w którym autor wykorzystuje własne doświadczenia,  i wyniki badań  inżynierii bezpieczeństwa pracy przedsięwzięć budowlanych dotyczących organizowania bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych obiektów budowlanych, w zakresie projektowania i monitorowania warunków pracy i buduje prewencję wypadkową. Prewencja wypadkowa stanowi bowiem fundament  bezpieczeństwa pracy przedsięwzięć budowlanych,  koncentruje  się na identyfikacji potencjalnych zagrożeń, umożliwia wypracowanie działań eliminujących występowanie przyczyn wypadków zanim doprowadzą one do powstania urazów i szkód materialnych.