Kontakt

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego Sp. z o.o.

ul. Chopina 26 S lok 1
05- 092 Łomianki
e-mail: redakcja@crb.com.pl

osoba kontaktowa: Adam Baryłka tel. + 48 605 660 292