Inżyniera Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych

Czasopismo wydawane od 2014 roku

Redaktor naczelny: Adam BARYŁKA

Strona www: www.inzynieriabezpieczenstwa.com.pl

ISSN: 2450-1859

eISSN: 2450-8721