Uprawnienia budowlane. Pytania na egzamin pisemny i ustny

Uprawnienia budowlane. Pytania na egzamin pisemny i ustny
Rok wydania: 2021
Autorzy: Adam Baryłka, Artur Gruszewski
ISBN 978-83-951776-3-7
Typ oprawy: miękka
Cena detaliczna: 100 zł

Książka zawiera podstawowe informacje dotyczące uprawnień budowlanych dla architektów, inżynierów i techników, których posiadanie jest niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W książce przedstawiono:

 • Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • Problem zakresu uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów;
 • Rodzaje i zakres uprawnień budowlanych,
 • Wymagania konieczne do spełnienia dla uzyskania uprawnień budowlanych,
 • Zagadnienia praktyki zawodowej,
 • Opis czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane w określonych specjalnościach,
 • Podstawowe informacje o działalności Izb Samorządu Zawodowego (IARP oraz PIIB) w zakresie nadawania uprawnień budowlanych,
 • Procedury postępowania w sprawie nadania uprawnień budowlanych,
 • Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane,
 • Zagadnienie uzyskiwania specjalizacji techniczno-budowlanych.

Przykładowe ponad 2000 pytań egzaminacyjnych testowych (na egzamin pisemny) z zakresu:

 • przepisów ustawy – Prawo budowlane,
 • przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
 • przepisów innych aktów prawnych wykonawczych do ustawy – Prawo budowlane,
 • przepisów (ustaw i aktów wykonawczych do ww. ustaw) związanych z budownictwem.

Przykładowe ponad 300 pytania egzaminacyjne na egzamin ustny. W opracowaniu zawarto ponad 20 rysunków i schematów obrazujących stosowane procedury postępowania.