Testy na uprawnienia budowlane w specjalności Architektonicznej. Część 1

Testy na uprawnienia budowlane w specjalności Architektonicznej. Część 1Testy na uprawnienia budowlane w specjalności Architektonicznej. Część 1
Rok wydania 2016
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-942194-8-2
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 330
Cena detaliczna: 50 zł

Najnowsza seria kierowana jest do szerokiego grona odbiorców, którzy planują podjąć wysiłek zdobycia uprawnień budowlanych, aby stać się członkami zbiorowości specjalistów inżynierów budownictwa – wykonujących samodzielne funkcje techniczne w specjalnościach: architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej.

Wszystkie pozycje zawierają zagadnienia z zakresu wiedzy techniczno-prawnej, do znajomości których są zobowiązane osoby zamierzające podejść do egzaminu pisemnego na uprawnienia budowlane.

Pytania testowe skonstruowano w konwencji trzech odpowiedzi, wśród których występuje tylko jedna właściwa. Poprawne odpowiedzi dla każdego testu  wyróżniono w tabelach na końcu książki.  Czytelnik może samodzielnie rozwiązywać załączone testy, dokonywać punktowej ich oceny oraz sprawdzać, czy mieści się ona w wymaganych granicach do zaliczenia testu. Zamieszczone pytania obejmują wybrane pytania publikowane na stronach internetowych PIIB, IARP oraz uzupełnione o pytania własne.