Uprawnienia budowlane

Uprawnienia budowlaneUprawnienia budowlane
Pytania na egzamin pisemny i ustny
Rok wydania: 2015
Autor: Adam Baryłka
ISBN 978-83-942194-7-5
Typ oprawy: miękka
Liczba stron: 389
Cena detaliczna: 90 zł

Książka zawiera podstawowe informacje dotyczące uprawnień budowlanych dla architektów, inżynierów i techników, których posiadanie jest niezbędne do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

W książce przedstawiono:

 • Uwarunkowania prawne wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 • Problem zakresu uprawnień budowlanych wydanych na podstawie wcześniejszych przepisów;
 • Rodzaje i zakres uprawnień budowlanych,
 • Wymagania konieczne do spełnienia dla uzyskania uprawnień budowlanych,
 • Zagadnienia praktyki zawodowej,
 • Opis czynności, do których uprawniają uprawnienia budowlane w określonych specjalnościach,
 • Podstawowe informacje o działalności Izb Samorządu Zawodowego (IARP oraz PIIB) w zakresie nadawania uprawnień budowlanych,
 • Procedury postępowania w sprawie nadania uprawnień  budowlanych,
 • Zasady przeprowadzania egzaminów na uprawnienia budowlane,
 • Zagadnienie uzyskiwania  specjalizacji techniczno-budowlanych.
 • Przykładowe 714 pytań egzaminacyjnych testowych (na egzamin pisemny) z zakresu:
  • przepisów ustawy – Prawo budowlane,
  • przepisów dotyczących warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane i ich usytuowanie,
  • przepisów innych aktów prawnych wykonawczych do ustawy – Prawo budowlane,
  • przepisów (ustaw i  aktów wykonawczych do ww. ustaw) związanych z budownictwem.
 • Przykładowe 353 pytania egzaminacyjne na egzamin ustny.

W opracowaniu zawarto 20 rysunków i schematów obrazujących stosowane procedury postępowania.