Międzynarodowa konferencja naukowa ICCECIP 2021

Nasze czasopismo Inżynieria Bezpieczeństwa Obiektów Antropogenicznych objęła swoim patronatem konferencję ICCECIP 2021. ICCECIP 2021 – III Międzynarodowa Konferencja na temat Ochrony Środkowoeuropejskiej Infrastruktury Krytycznej odbyła się 15 listopada 2021 r. Tegoroczna konferencja była trzecią po 2019 i 2020 roku. Wydarzenie to w ramach Węgierskiego Festiwalu Nauki zostało zorganizowane przez Wydział Inżynierii Mechanicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu … Czytaj dalej

70 pkt dla Safety&Defense

Nasze czasopismo Safety&Defence w najnowszym wykazie czasopism Ministerstwa z dnia 9 lutego 2021 roku otrzymało 70 pkt. Warto wspomnieć, że tak wysoką liczbę punktów ma tylko kilka czasopism wydawanych w Polsce! Gratulujemy naszym redaktorom!

Kosmos 2.0 – nasza najnowsza monografia

Nasze najnowsze wydawnictwo to antologia, która jest zbiorem artykułów dotyczących niezwykle szybko rozwijających się w ostatniej dekadzie zjawisk komercjalizacji i militaryzacji przestrzeni kosmicznej oraz ich znaczenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Pozycja składa się z sześciu obszernych rozdziałów, które w systematyczny i wyczerpujący sposób przedstawiają najważniejsze aspekty tzw. Kosmosu 2.0, czyli postępującej prywatyzacji eksploracji przestrzeni … Czytaj dalej